Verwijshulp

Antonius Abt • Surplus

5 dagen geleden bijgewerkt

Aantal plaatsen

Er zijn 0 plaatsen beschikbaar. Opmerking: geen somatiek! Alleen op vrijdag worden nieuwe aanmeldingen beoordeeld

Opnamedagen en -tijd

Opname in overleg met zorgbemiddeling

Aanvullende informatie

Haven Oost • Doelgroep: Ernstige gedragsproblematiek in combinatie met (gevorderde) cognitieve stoornissen. Qua gedrag kan gedacht worden aan psychotische, angstig, depressief, apathisch en/of geagiteerd gedrag.Evt. Voorbeeld geven: bijv. mensen die niet goed in de groep van medebewoners passen Behandeling kan plaatsvinden: Intramuraal in de vorm van consultatie Op Haven noord. • Inclusiecriteria voor Haven Oost: Clienten met een dementie, dan wel functionerend op het niveau van een gevorderde dementie in combinatie met Gerontopsychiatrische problematiek/ ernstig probleemgedrag. Op een reguliere pgafdeling wordt iemand tekort gedaan. Op een reguliere pgafdeling is het gedrag niet meer terug te brengen tot een acceptabel/hanteerbaar niveau. • Exclusiecriteria: Clienten met ernstige bovenliggende psychiatrische problematiek, waardoor verblijf in een andere woonsetting / Haven ZuidWest beter passend is Clienten met verstandelijke beperking, tenzij functionerend op het niveau van een gevorderde dementie, waardoor verblijf in een andere woonsetting / Haven ZuidWest beter passend is. Actieve verslavingsproblematiek. • Indicatie: Clienten hebben een WLZ indicatie VV7 dan wel een VV5 of VV6 waarvan de verwachting is dat zij in aanmerking komen voor een VV7 • Crisisopname behoort tot de mogelijkheden mits voldaan aan de inclusiecriteria

Telefoonnummer

076- 208 2200 (tussen 8.30 en 17.00). Buiten kantoortijd voor zeer urgente situaties, die niet kunnen wachten tot de volgende dag: 076-2080092

Kenmerken

WZD van toepassing / WZD niet van toepassing / Crisisplaatsen WLZ (Wet Langdurige Zorg) / Wonen Wlz met ZZP / Met behandeling

Zorgprofielen/ZZP

ZZP 7

Grondslag

Grondslag V&V - Psycho Geriatrie / Grondslag Gerontopsychiatrie

Locatie

Antonius Abt, Surplus
Meer informatie over deze locatie

Contactformulier

Beschikbare plaats op bovenstaande locatie aanvragen? (let op: dit is geen reservering)
Vul onderstaand formulier in of bel direct 076- 208 2200 (tussen 8.30 en 17.00). Buiten kantoortijd voor zeer urgente situaties, die niet kunnen wachten tot de volgende dag: 076-2080092

Organisatiegegevens

: