Verwijshulp

Elisabeth • Surplus

2 maanden geleden bijgewerkt

Aantal plaatsen

Er zijn 0 plaatsen beschikbaar. Opmerking: PG afdeling, geen crisis -of spoedopname mogelijk

Opnamedagen en -tijd

opnamemogelijkheid maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 in overleg met zorgbemiddeling, geen spoedopnames, bij opname is een negatieve PCR test vereist niet ouder dan 48 uur

Aanvullende informatie

Het betreft een gesloten afdeling waar 28 clienten kunnen wonen. Alle clienten hebben een eigen zit-slaapkamer met eigen sanitaire ruimte.

Er zijn meerdere gezamenlijke huiskamers op de afdeling aanwezig.

Inclusiecriteria

  • Geldige legitimatie WLZ met WZD bereid of artikel 21, RM

Exclusiecriteria:

  • Beademingscliënten (non-) invasief.  

Bespreekbare criteria:

  • bij bijzondere casuïstiek zoals adipositas en specifieke beperkingen waarbij specifieke hulpmiddelen gebruikt moeten worden en Meerzorg (denk ook aan specifieke vervoersmiddelen voor over de afdeling, speciaal bed en zwaardere VBI inzet zoals tent bed). 
  • Bij psychiatrische problematiek (waarbij ook middelen/alcoholmisbruik - korsakov)
  • Bij gedragsproblematiek omdat er een inschatting gemaakt moet worden i.v.m. de huidige dynamiek op de afdeling. Denk aan extreem roepgedrag, agressie (ook in combinatie met een traumatisch verleden).
  • Opname met IBS (gezien de onderliggende problematiek)
  • Onderlinge familierelaties op dezelfde afdeling.

Telefoonnummer

076 208 2200

Kenmerken

WZD van toepassing / Wonen Wlz met ZZP / Overbruggingszorg WLZ (Wet Langdurige Zorg) / Met behandeling

Zorgprofielen/ZZP

ZZP 5 / ZZP 7

Grondslag

Grondslag V&V - Psycho Geriatrie

Locatie

Elisabeth, Surplus
Meer informatie over deze locatie

Contactformulier

Beschikbare plaats op bovenstaande locatie aanvragen? (let op: dit is geen reservering)
Vul onderstaand formulier in of bel direct 076 208 2200

Organisatiegegevens

: