Verwijshulp

Molenstaete • Surplus

1 week geleden bijgewerkt

Aantal plaatsen

Er zijn 0 plaatsen beschikbaar. Opmerking: PG locatie

Opnamedagen en -tijd

geen opname mogelijk op dag aanmelding: maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 in overleg met zorgbemiddeling

Aanvullende informatie

Molenstaete bestaat uit 3 grote huizen, die achter elkaar liggen. In elk huis zijn 4 woningen te vinden, namelijk 2 op de benedenverdieping en 2 op de 1e verdieping. In elke woning wonen 6 clienten. Tussen en om de huizen ligt een tuin, de cliënten kunnen dus vrij door de tuin bewegen. Op eerste verdieping kunnen clienten naar een balkon, voor gebruik maken van de tuin is men afhankelijk van begeleiding naar beneden.

Inclusiecriteria: Geldige legitimatie WLZ met art 21, IBS/RM

Exclusiecriteria: Psychiatrische problematiek

                           Beademingsclienten, (non-) invasieve

                           Echtpaar opname op 1 kamer

                           Extreme agressie.

Bespreekbare criteria:

Bij bijzondere casuistiek, zoals bv adipositas en specifieke beperkingen waarbij specifieke hulpmiddelen gebruikt moeten worden en Meerzorg: voor poname altijd overleg met zorgmanager.

Bij forse gedragsproblemen: voor opname altijd overleg met zorgmanager/ specialist ouderengeneeskunde.

Korsakov, afhankelijk van de mate waarin overleg met zorgmanager/ specialist ouderengeneeskunde.

                         

                    
Agressie is een uitsluitcriterium.

 

Telefoonnummer

076 208 2200

Kenmerken

WZD van toepassing / Wonen Wlz met ZZP / Met behandeling

Zorgprofielen/ZZP

ZZP 5

Grondslag

Grondslag V&V - Psycho Geriatrie

Locatie

Molenstaete, Surplus
Meer informatie over deze locatie

Contactformulier

Beschikbare plaats op bovenstaande locatie aanvragen? (let op: dit is geen reservering)
Vul onderstaand formulier in of bel direct 076 208 2200

Organisatiegegevens

: