Verwijshulp

Antonius Abt • Surplus

6 maanden geleden bijgewerkt

Aantal plaatsen

Er zijn 0 plaatsen beschikbaar. Opmerking: gerontopsychiatrie

Opnamedagen en -tijd

Geen spoedopnames, verder maandag t/m vrijdag 8:30-17:00 in overleg met zorgbemiddeling, bij opname is een negatieve PCR test vereist niet ouder dan 48 uur

Aanvullende informatie

 • Doelgroep

Op afdeling zuid zijn zeven kamers en op afdeling west acht . Op beide afdelingen bevinden zich twee gezamenlijke badkamers.

 

Binnen woonroep Zuid/West verblijven cliënten met Gerontopsychiatrische en mogelijk diverse ziektebeelden.

De cliënten worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn, dit betekent dat er samen gekeken wordt wat nog wel lukt. Een dagstructuur is een vast onderdeel van de dag. Een dagstructuur zal individueel worden bekeken samen met de cliënt/familie in samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde/ psycholoog/verzorgende/verpleegkundige en andere benodigde disciplines. De cliënten krijgen vastigheid, overzicht en daardoor rust en veiligheid geboden.

Bij een vrijwillige opname kiest de cliënt er zelf voor om in een zorginstelling te gaan wonen, ook zijn er cliënten die niet vrijwillig opgenomen worden. Als iemand niet wil worden opgenomen, maar wel een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, kan hij worden gedwongen tot een opname met een inbewaringstelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM).

 • Problematiek

Problemen van ouderen met Gerontopsychiatrische problemen kunnen heel verschillend zijn. Sommige ouderen vertonen gedag dat door anderen als bijzonder en teruggetrokken wordt ervaren, anderen zijn angstig of juist overenthousiast of snel in conflict met anderen.

 

Binnen de afdeling hebben de bewoners een grote diversiteit aan ziektebeelden, bijv. Korsakov, Bipolaire stoornissen, Schizofrenie, dwangmatigheden etc. Inventarisatie met de meest voorkomende problemen bij de bewoners laat zien dat deze complex zijn en dat is sprake is van dubbele diagnose van zowel psychiatrische als lichamelijke medische problemen. Er kan ook sprake zijn van enige mate van dementie/ cognitieve stoornissen. Deze problematiek moet niet dermate overheersend zijn dat de begeleiding op een PG afdeling meer gepast is.

Probleemgedrag komt bij veel bewoners voor en door middel van GRIP op gedrag (een methode om het gedrag te beheersen) wordt er gekeken hoe er met benaderingsadviezen het handelen en de wijze van communiceren van onze bewoners kunnen aanpassen door de zorgmedewerkers.

 

 • Indicatie

De bewoners hebben een indicatie VV5 – 6 – 7 of een GGZ indicatie.

 

 • Inclusiecriteria
 1. De bewoner is meestal 55 jaar of ouder
 2. Er is sprake van een probleem van gerontopsychiatrische aard
 3. V&V indicatie , 24 uur per dag toezicht
 4. Duidelijke behoefte aan structuur

 

 • Exclusiecriteria
 1. De bewoner mag niet jonger zijn dan 55 jaar
 2. Er mag geen alcohol gedronken of geschonken worden
 3. Er mag geen drugs gebruik worden

 

 1. Ernstige desoriëntatie, agressie en suicidaliteit

Telefoonnummer

076 208 2200

Kenmerken

WZD van toepassing / WZD niet van toepassing / Wonen Wlz met ZZP / Overbruggingszorg WLZ (Wet Langdurige Zorg) / Met behandeling

Zorgprofielen/ZZP

ZZP 5 / ZZP 6 / ZZP 7

Grondslag

Grondslag Gerontopsychiatrie

Locatie

Antonius Abt, Surplus
Meer informatie over deze locatie

Contactformulier

Beschikbare plaats op bovenstaande locatie aanvragen? (let op: dit is geen reservering)
Vul onderstaand formulier in of bel direct 076 208 2200

Organisatiegegevens

: